O FIRMIE

Firma SECURUS-SERVICE została założona w grudniu 1984 roku.

Jesteśmy jedną z firm najdłużej działających w branży zabezpieczeń na polskim rynku. Oferujemy doświadczenie i fachowość w zakresie projektowania i instalacji systemów alarmowych i słaboprądowych. Założycielem i właścicielem jest mgr inż. Przemysław Jurkowlaniec.
Podstawa działania: wpis do CEiIoDGRP (dostępne na www.firma.gov.pl)
Zarząd firmy: Przemysław Jurkowlaniec - właściciel

Zespół pracowników:


3 osoby, współpracujący specjaliści z zakresu systemów alarmowych, instalacji teletechnicznych, elektrycznych.

Specjalizacja:


projektowanie i wykonywanie instalacji systemów alarmowych, kompleksowych instalacji niskoprądowych.

Zaplecze techniczne:


środki transportu, sprzęt montażowy do wykonywanych robót, sprzęt komputerowy.

Rodzaje inwestycji:domy jedno- i wielorodzinne, obiekty  użyteczności publicznej (handlowe, gastronomiczne, sportowe, kultu religijnego, służby zdrowia, banki, centra biurowo); obiekty zabytkowe, obiekty przemysłowe
Język korespondencji: polski, angielski, niemiecki
Regon 630213099
NIP 783-003-64-27
Konto bankowe: BZ WBK 2 Oddział w Poznaniu
nr 24 1090 1346 0000 0000 3400 1958