Właściciel firmy mgr inż. Przemysław Jurkowlaniec posiada większość niezbędnych uprawnień i certyfikatów takich, jak np.:

  • koncesja MSW – Nr L-1424/00
  • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego Nr PZT-16233
  • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego POUFNE
  • kurs projektowania SSWiN klasy SA3, SA4 – Nr 101/P/93
  • certyfikaty producentów urządzeń

Pracownicy posiadają:

  • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
  • poświadczenia bezpieczeństwa POUFNE
  • certyfikaty producentów urządzeń