Firma SECURUS-SERVICE oferuje następujące usługi w zakresie elektronicznych systemów bezpieczeństwa (systemów alarmowych) oraz innych instalacji słaboprądowych

  • projektowanie
  • dostawy
  • instalowanie
  • uruchamianie
  • serwisowanie
  • doradztwe i ekspertyzy

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Urządzenia centralne (systemy) producentów: Satel (Integra, Versa, Abax, Micra), Vanderbilt (SPC), Honeywell (Galaxy)
Czujki różnych typów producentów: Satel, Vanderbilt, Optex, Bosch, Alarmtech
Typ systemu i rodzaj czujek dobierany jest do konkretnego obiektu, jego potrzeb i niezbędnej konfiguracji.

Systemy sygnalizacji pożaru

Urządzenia centralne (systemy) producentów: Siemens (Cernerus Pro, Sinteso), Bosch, Polon Alfa
Typ systemu i rodzaj czujek dobierany jest do konkretnego obiektu, jego potrzeb i niezbędnej konfiguracji.

Systemy dozorowe CCTV

Podstawowym stosowanym systemem zarządzającym jest Mirasys VMS. Stosujemy również urządzenia centralne (rejestratory) następujących producentów: Samsung Techwin, Dahua, Hikvision.
Kamery producentów: Samsung Techwin, Axis, Dahua, Hikvision
Typ rejestratora, systemu i kamer dobierany jest do konkretnego obiektu, jego potrzeb i niezbdnej konfiguracji.

Systemy kontroli dostępu

Urządzenia centralne (systemy) producentów: Vanderbilt (SiPass), Satel (ACCO), Roger. Typ systemu dobierany jest do konkretnego obiektu, jego potrzeb i niezbędnej konfiguracji.

Systemy rejestracji czasu pracy

Stosujemy system firmy SKALMEX

Integracja i wizualizacja systemów

W zakresie integrowania różnego typu systemów, różnych producentów, współpracujemy z firmą Aegton Systems

Szacunkową wycenę integracji można otrzymać tu: WYCENA

Instalacje inteligentnego domu

W zakresie instalacji automatyki budynkowej współpracujemy z firmą Sterbit

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO

W zakresie dźwiękowych systemów ostrzegawczych współpracujemy z firmą AUDIOTECH

Instalacje sieci strukturalnych

W zakresie sieci strukturalnych współpracujemy z firmą AdvaCom

Instalacje telefoniczne

W zakresie instalacji telefonicznych współpracujemy z firmą AdvaCom

Instalacje telewizji naziemnej i satelitarnej

W zakresie sieci telewizyjnych współpracujemy z firmą CATV Projekt

Prace towarzyszące

W trakcie wykonywania prac w zakresie systemów bezpieczeństwa i tzw. słaboprądowych, często zachodzi konieczność wykonania robót np. z zakresu instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, zabezpieczeń mechanicznych, meblowych itd. W każdej chwili dysponujemy współpracownikami zapewniającymi pełne zabezpieczenie takich potrzeb.