POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH

PISA jest organizacją zrzeszającą firmy branży zabezpieczeń prowadzące działalność handlową i produkcyjną oraz świadczące usługi projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń technicznych.

Celem Izby jest m.in. podnoszenie jakości usług związanych z systemami zabezpieczeń technicznych poprzez kształcenie kadr branży i inwestorów systemów alarmowych, a także promowanie najwyższej jakości urządzeń technicznej ochrony, wymuszających profesjonalizm usług.

Zakład Instalacji Systemów Alarmowych SECURUS-SERVICE jest członkiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Mgr inż. Przemysław Jurkowlaniec jest członkiem Zarządu PISA oraz ekspertem ds. zabezpieczeń PISA.